МАХАМБЕТ БАТЫР

Ақпан 1, 2008
Махамбет

Туған ұлдан не пайда?

Ақ жұмыртқа, сары уыз,
Әлпештеп қолда есірген
Туған ұлдан не пайда,
Қолына найза алмаса,
Атаның жолын қумаса?
Алаштың байлығынан не пайда,
Құланнан басқа ел таппай,
Қонарына жер таппай,
Маңқиған сары даладан
Екіндіде құлаған
Тарығып келген ерлерге
Қайыры оның болмаса?
Алтын тақты хандардың
Хандығынан не пайда,
Қаріп пенен қасірге
Туралық ісі болмаса?

Заманындағы кiшi жүздегi батырлардың бәрi де Исатайға жолдас болған. Солардң бiрi Махамбет Өтемiсұлы болатын. Махамбет бастан аяққа дейiн қасында жүрген, жауымен жауласып, дауымен дауласып, өлiмге басын қиған Исатайдың қанды көйлек жолдасы. Read the rest of this entry »

Advertisements